Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
Wet schepen die bijstand behoeven

Wet van 27 juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet zeevisserij in de territoriale zee

Wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wrakopruimingsverdrag (Verdrag van Nairobi)

Internationaal verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Zwavelrichtlijn
Richtlijn (EU) 2016/802 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Zwemwaterrichtlijn

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG

 • Thema
  • Natuur en milieu
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn

Pagina's