Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
Verbetering vaarweg nabij Walsoorden

Overeenkomst betreffende de verbetering van de vaarweg voor de Westerschelde nabij Walsoorden

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Verdrag van Bonn

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verdrag van Londen

Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

 • Thema
  • Baggeren en storten
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verdrag van Torremolinos

Internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verordening beveiliging schepen en havenfaciliteiten

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verordening dubbelwandige olietankers
Verordening (EU) nr. 530/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen
 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verordening invasieve uitheemse soorten

Verordening (EG) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verordening IOO-visserij

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verordening uitheemse soorten in aquacultuur

Verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk nietvoorkomende soorten in de aquacultuur

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verruiming vaarweg Westerschelde

Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, ondertekend te Antwerpen op 17 januari 1995

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Vogelrichtlijn

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Walvisvaartverdrag

Internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Wet Belgische visserijzone

Wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet breedte territoriale zee

Wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet cultureel erfgoed onder water

Wet van 4 april 2014 betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water

 • Thema
  • Maritiem en kustgebonden erfgoed
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet exploratie en exploitatie niet-levende rijkdommen

Wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat

 • Thema
  • Energie
  • Zand- en grindwinning
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet exploratie en exploitatie rijkdommen buiten EEZ

Wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht

 • Thema
  • Zand- en grindwinning
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet maritieme beveiliging

Wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet natuurbehoud

Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet onderzoek scheepvaartongevallen

Wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet

Pagina's