Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
LLMC

Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Loodsdecreet

Decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Loodsgeldtarieven Schelde-estuarium

Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
MARPOL

Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
MARPOL-wet

Wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Mededeling blauwe energie

COM (2014) 8: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Blauwe energie: vereiste maatregelen voor het benutten van het potentieel van oceaanenergie in Europa’s zeeën en oceanen tegen 2020 en daarna

 • Thema
  • Energie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Mededeling EU strategie voor marien onderzoek

COM (2008) 534: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek: een coherent kader voor de Europese onderzoeksruimte ter ondersteuning van het duurzame gebruik van oceanen en zeeën

 • Thema
  • Educatie, onderzoek en innovatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Mededeling groei en jobs in maritiem toerisme

COM (2014) 86: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Een Europese strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme

 • Thema
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Mededeling mariene kennis 2020

COM (2010) 461: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Mariene kennis 2020 - mariene gegevens en observatie voor slimme en duurzame groei

 • Thema
  • Educatie, onderzoek en innovatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Meldingsrichtlijn

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/ EG

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
MMM-wet

Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Monitoringrichtlijn

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
MvO-Parijs inzake havenstaatcontrole

Memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Memorandum van Overeenstemming
Nautisch beheer Schelde-estuarium

Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Norfra Overeenkomst

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de “Norfra” gaspijpleiding op het Belgisch continentaal plat

 • Thema
  • Energie
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
NUCLEAR

Verdrag betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid inzake het vervoer over zee van nucleaire stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010

Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, en de bijlagen A, B, C, D en E, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
OPRC

Internationaal verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
OSPAR

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Overstromingsrichtlijn

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s

 • Thema
  • Veiligheid tegen overstromingen
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn

Pagina's