Wetgeving | Compendium Kust en Zee

Wetgeving

105 resultaten
Piraterijwet

Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Polderwet

Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders

 • Thema
  • Landbouw
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Ramsar

Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Registratiewet

Wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn havenveiligheid

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn opleidingsniveau zeevarenden

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (herschikking)

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn scheepsverontreiniging

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn veilig laden en lossen

Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn veterinairrechtelijke voorschriften in aquacultuur

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

 • Thema
  • Aquacultuur
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
SAR

Internationaal verdrag inzake opsporing en redding op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Scheepsrecyclageverdrag (Verdrag van Hong Kong)

Internationaal verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recycleren van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Scheepvaartbegeleidingsdecreet

Decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Scheldeverdrag

Scheldeverdrag van 3 december 2002

 • Thema
  • Schelde-estuarium
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
SOLAS

Internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
STCW

Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
TONNAGE

Internationaal verdrag betreffende de meting van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
UCH

UNESCO-Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

 • Thema
  • Maritiem en kustgebonden erfgoed
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
UNCLOS

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

 • Thema
  • Geïntegreerd
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag

Pagina's