Groen licht voor PLUXIN project: het in kaart brengen en saneren van plasticvervuiling in rivieren | Compendium Kust en Zee

Groen licht voor PLUXIN project: het in kaart brengen en saneren van plasticvervuiling in rivieren

Op dit moment kan de wetenschap niet precies zeggen hoeveel plastic via rivieren naar de zee stroomt en waar dat plastic zich op een bepaald moment bevindt. Bestaande water- en sedimentmonstertechnieken blijven zeer tijdrovend en arbeidsintensief. Daarom zijn er innovatieve en geautomatiseerde detectiemethoden nodig. Ze moeten snellere en meer gedetailleerde gegevens opleveren om computermodellen te voeden die de stroming van plastics berekenen, de accumulatiezones identificeren en helpen om de verdeling ervan in de waterkolom en de sedimenten beter te begrijpen.

In het strategische clusterproject PLUXIN (Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders) dat door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd, bundelen VLIZ, VITO, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en KU Leuven - samen met De Blauwe Cluster en 13 bedrijven - hun krachten om de plasticvervuiling in sommige Vlaamse havens en rivieren in kaart te brengen en om innovatieve saneringsoplossingen te bedenken.

In de komende drie jaar van het project (september 2020-2023) zal de focus liggen op de ontwikkeling van een 2-dimensionaal horizontaal distributiemodel van kunststoffen. Het model kan verfijnd worden met experimenten, monsternemingen en veldproeven. Remote sensing en artificiële intelligentie moeten in staat zijn om plastic afval automatisch te detecteren en te identificeren. Naast de horizontale spreiding zullen ook de verticale bewegingen van het plastic in de waterkolom getraceerd worden, zowel door middel van laboratoriumproeven als door middel van in situ monsters. Factoren als verwering, biofouling en fragmentatie zullen in aanmerking worden genomen.

PLUXIN zal de economische en sociale valorisatie onderzoeken. Dankzij de sterke kennisbasis van de projectpartners en de uitgebreide technologische knowhow moet de nieuw verworven kennis leiden tot innovatieprojecten voor Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in waterwerken, observatie, sanering en afvalverwerking. De strategie van de Blauwe Cluster is om het probleem stroomopwaarts aan te pakken: het plastic stoppen voordat het in zee terechtkomt en/of het verwijderen van het plastic uit water en sedimenten door commerciële saneringsinitiatieven.

De projectpartners worden hierin bijgestaan door een uitgebreide (internationale) wetenschappelijke adviesraad, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Op deze manier kan dit project gezien worden als een platform waar kennisinstellingen, bedrijven, externe wetenschappers, beleidsmakers en burgers met elkaar in dialoog gaan om toekomstige ontwikkelingen in de context van blauwe innovatie in Vlaanderen aan te gaan.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is de coördinator van het PLUXIN-project en zal de projectpartners ondersteunen bij de bemonstering van micro- en macroplastics en het experimenteel werk in het Marine Station Oostende. VLIZ is ook verantwoordelijk voor het werkpakket rond de valorisatie van de onderzoeksresultaten om baanbrekende commerciële initiatieven te ontwikkelen voor de sanering van plastics in water en sedimenten.

PLUXIN partners:

  •     Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),
  •     VITO - Remote Sensing en Earth Observation Processes (EWI-TAP),
  •     KU Leuven - Afdeling Waterbouw,
  •     UAntwerpen - Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA-ECOBE),
  •     UGent - Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (Ghentoxlab),
  •     De Blauwe Cluster en 13 industriële partners (Xenics, Laboratorium Ecca, Colruyt, Haven van Oostende, IMDC, Noordzeehaven Vlaanderen, ANTEA Groep, DEME, Multi NV ...)

Met de steun van de Vlaamse overheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Contactpersoon bij VLIZ: Gert Everaert: gert.everaert@vliz.be
Link: www.blauwecluster.be/project/pluxin
(c) Afbeelding - Leontien De Wulf (VLIZ)