Dienst Marien Milieu organiseert twee nieuwe openbare raadplegingen | Compendium Kust en Zee

Dienst Marien Milieu organiseert twee nieuwe openbare raadplegingen

Tot 30 september van dit jaar kan u uw mening geven over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027) in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) en het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura2000 in het Belgisch deel van de Noordzee (2022-2028).

Voor meer informatie en toegang tot de ontwerpnota van het KRMS-maatregelenprogramma (2022-2027): klik hier.
Voor meer informatie en toegang tot de openbare raadpleging over de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura2000 (2022-2028) in het BNZ: klik hier.