Coastbusters 2.0: Kusterosie tegengaan met slim aangelegde mosselbanken | Compendium Kust en Zee

Coastbusters 2.0: Kusterosie tegengaan met slim aangelegde mosselbanken

De voorbije drie jaar werden in het eerste Coastbusters-project testen uitgevoerd met drie potentieel interessante organismen als verstevigers van de laagwaterlijn, nl. zeewier- en zeegrasvelden, mosselbanken en schelpkokerwormen. Hun bevindingen werden samengevat in dit docufilmpje.

Het vervolgproject Coastbusters 2.0 werkt nu voort op de meest interessante piste en bekijkt de haalbaarheid van mosselen als bio-bouwer. Concreet zoeken de onderzoekers antwoord op de vragen:

  • Hoe kunnen de mosselen beter gefixeerd worden op de bodem, nadat ze daar belanden vanaf in het water hangende touwen?
  • In welke mate hebben mosselbedden effecten op de omgevende zeebodem?
  • Wat is de kritische oppervlakte en de moduleerbaarheid van een dergelijk systeem?
  • Welke ingrepen helpen de vorming en overleving van artificiële mosselbanken vooruit?
  • In welke mate kunnen er biodegradeerbare materialen gebruikt worden?
  • Wat is de meerwaarde van de riffen qua biodiversiteit en ecosysteemdiensten?

Coastbuster 2.0 wordt getest in twee zones. Een eerste proefrif ligt op 2 km uit de kust, waar het minder invloed ondervindt van zware weerscondities. Het tweede proefrif situeert zich op 5 kilometer in zee, voorbij een zandbank en is vatbaarder voor zware weersomstandigheden. Zo kunnen de vorming en vestiging van mosselriffen in diverse omgevingen vergeleken worden.

De financiële steun voor Coastbusters 2.0 komt van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), in het kader van de innovatie-roadmaps van de speerpuntcluster de Blauwe Cluster. De onderzoekspartners zijn de Vlaamse baggerbedrijven DEME en Jan De Nul, het technisch-textiel-bedrijf Sioen en de publieke onderzoeksinstituten ILVO en VLIZ.

Binnen dit kader zal het VLIZ zijn mariene robotica inzetten om met hoge resolutie akoestische karteringstechnieken (multibeam, side scan sonar) de grootschalige evolutie van de mosselriffen te monitoren, alsook ‘smart moorings’ uitbouwen om de kleinschalige dynamiek van het rif te onderzoeken.

(c) Afbeelding artikel: Coastbusters