Belanghebbenden van marien en maritiem onderzoek en innovatie werken gezamenlijk aan een O&I-agenda voor de Baltische en Noordzeeregio. | Compendium Kust en Zee

Belanghebbenden van marien en maritiem onderzoek en innovatie werken gezamenlijk aan een O&I-agenda voor de Baltische en Noordzeeregio.

Bijna 100 online-deelnemers, vertegenwoordigd door beleidsmakers, financiers en instellingen die zich bezighouden met mariene, maritieme en sociaaleconomische kwesties, samen met de wetenschappelijke gemeenschap van de 13 Baltische Zee en Noordzeelanden, hebben deze week de brede thema's van het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Baltische Zee en de Noordzee (BANOS) bevestigd.

Het ontwerp van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (BANOS SRIA), opgesteld door een toegewijd redactieteam bestaande uit meer dan 20 deskundigen binnen hun vakgebied, is tijdens de BANOS 'Strategic Orientation Workshop' (BANOS SOW) gedurende drie opeenvolgende dagen uitvoerig besproken. Het zal uiteindelijk de basis vormen voor de toekomstige BANOS-calls voor interdisciplinaire en transnationale projecten die gericht zijn op het genereren van nieuwe kennis en innovatie ter ondersteuning van de besluitvorming in de Baltische en Noordzeeregio's.

"We zijn erg blij met het resultaat van deze BANOS SOW Webinar. We hebben belangrijke belangstelling gewekt en hebben zo'n 150 suggesties voor het ontwerp van de SRIA ontvangen van onze online deelnemers", aldus Dr. Andris Andrusaitis, de coördinator van de BANOS Coördinatie- en Ondersteuningsactie (BANOS CSA) en de waarnemend uitvoerend directeur van het BONUS-EEIG. "Bijna de helft van onze online deelnemers waren beleidsmakers. Hierdoor bereiken we alvast ons doel om de eindgebruikers vanaf de beginfase in het BANOS-proces te betrekken met als doel in te kunnen spelen op hun kennisbehoeften bij het maken van de SRIA", voegde Andrusaitis eraan toe.

Het afgebakende toepassingsgebied van het toekomstige programma en de in kaart gebrachte nationale en transnationale onderzoeks- en innovatieprioriteiten resulteren nu in drie strategische doelstellingen van het toekomstige BANOS-programma: A. Gezonde zeeën en kusten, B. Duurzame blauwe economie en C. Menselijk welzijn. Daarnaast zijn er negen specifieke doelstellingen en in totaal 30 onderzoeks- en innovatiethema's gegroepeerd onder deze drie strategische doelstellingen die in het ontwerp van de SRIA zijn opgenomen.

"De ontwikkeling van de BANOS SRIA is een proces dat regelmatig zal worden bijgewerkt, zodat het blijvend in lijn is met de realiteit", voegde Dr. Karoliina Koho, de coördinator van het hele SRIA-proces, eraan toe. "Het is de ecosysteembenadering dat werkelijke voorwaarde vormt voor het bereiken van al deze doelstellingen en de reikwijdte van het hele programma wordt bepaald door drie belangrijke pijlers: 'nauwe verbondenheid met het ecosysteem', 'afhankelijkheid van de klimaatimpact' en 'geografische relevantie voor de Baltische Zee en de Noordzee'.

"Nu zullen de talrijke suggesties die tijdens de workshop zijn ontvangen, door het redactieteam onder de loep worden genomen en zal de SRIA in de komende maanden worden afgerond."

De volgende belangrijke stap op weg naar de lancering van het BANOS-programma is het ontwerpen van de mechanismen voor de financiering en de uitvoering ervan. "Wij zijn ervan overtuigd dat een ambitieus en potentieel impactvol SRIA de verdere onderhandelingen tussen de financiers van onderzoek en innovatie van 13 BANOS-landen zal vergemakkelijken", besloot Andrusaitis.