Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens

48 resultaten
MARPOL

Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
MARPOL-wet

Wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Meldingsrichtlijn

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/ EG

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Monitoringrichtlijn

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
MvO-Parijs inzake havenstaatcontrole

Memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Memorandum van Overeenstemming
NUCLEAR

Verdrag betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid inzake het vervoer over zee van nucleaire stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
OPRC

Internationaal verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Piraterijwet

Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Registratiewet

Wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn havenveiligheid

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn opleidingsniveau zeevarenden

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (herschikking)

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn scheepsverontreiniging

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Richtlijn veilig laden en lossen

Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
SAR

Internationaal verdrag inzake opsporing en redding op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Scheepsrecyclageverdrag (Verdrag van Hong Kong)

Internationaal verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recycleren van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Scheepvaartbegeleidingsdecreet

Decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
SOLAS

Internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
STCW

Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
TONNAGE

Internationaal verdrag betreffende de meting van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag

Pagina's