Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Maritiem transport, scheepvaart en havens

Tegenwoordig wordt meer dan 80% van de globale handel over de zee vervoerd. 11,1 miljard ton goederen werden in 2019 met zeeschepen getransporteerd. Op 1 januari 2020 bestond de wereldhandelsvloot uit 98.140 schepen, goed voor een totaal van 2,1 miljard DWT (dead-weight tonnage). België telde in 2020 301 zeeschepen, goed voor 1,5% van het globale DWT. De Belgische zeehavens zijn gesitueerd aan enkele van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, met meer dan 150.000 scheepsbewegingen per jaar, in de zogenaamde 'Le Havre-Hamburg range'. De totale trafiek in de 'Le Havre-Hamburg range' bedroeg in 2019 1,2 miljard ton waarbij de Vlaamse zeehavens een marktaandeel bezitten van 26,1%.

In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Maritiem transport, scheepvaart en havens’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via het ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot maritiem transport, scheepvaart en havens binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.