Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Maritiem transport, scheepvaart en havens

48 resultaten
AFS

Internationaal verdrag inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Bergingsverdrag

Internationaal verdrag inzake berging

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Bonn Akkoord

Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
Bunkerolieverdrag

Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
BWM

Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
CLC

Internationaal verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
COLREGS

Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
CSC

Internationale conventie voor veilige containers

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Erika I

COM (2000) 142: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de veiligheid van het vervoer van olie over zee (Erika I)

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Erika II

COM (2000) 802: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een tweede reeks maatregelen van de gemeenschap op het gebied van de veiligheid van de zeevaart naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Erika

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Erika III

COM (2005) 585: Mededeling van de Commissie - Derde pakket wetgeving ten behoeve van de maritieme veiligheid in de Europese Unie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
FAL

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
FUND

Internationaal verdrag ter oprichting van een internationaal fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Havendecreet

Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Havenstaatcontrolerichtlijn

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
HNS

Internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Interventieverdrag

Internationaal verdrag inzake optreden in volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Laadlijnverdrag

Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
LLMC

Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Loodsdecreet

Decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

 • Thema
  • Maritiem transport, scheepvaart en havens
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet

Pagina's