Wetgeving Toerisme en recreatie | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Toerisme en recreatie

2 resultaten
Mededeling groei en jobs in maritiem toerisme

COM (2014) 86: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Een Europese strategie voor meer groei en werkgelegenheid in kust- en maritiem toerisme

 • Thema
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Mededeling
Zwemwaterrichtlijn

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG

 • Thema
  • Natuur en milieu
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn