Symposium: Sant in eigen land | Compendium Kust en Zee

Symposium: Sant in eigen land

Onder de noemer 'natuurlijke kustverdediging' sloegen Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) de handen in elkaar met als resultaat het Kappa-plan. Hierin pleitten ze voor één geïntegreerde duurzame visie voor de bescherming van de kust tegen klimaatsverandering en overstroming waarbij gewerkt wordt met natuurlijke buffers.

Nu, op maandag 23 oktober (vanaf 19:00) organiseren beide pleitbezorgers in Oostende het symposium 'Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer', waarbij verder ingegaan wordt op de vraag 'Hoe kunnen we samenwerken met natuur om onze kust te beschermen?'.

Naast een evaluatie van het masterplan kustveiligheid en enkele interessante lezingen is er ook ruimte voor een publiek debat.

 

Eventlink: Sant in eigen land