Nieuwe onderzoeksopportuniteiten rond aquatische polluenten | Compendium Kust en Zee

Nieuwe onderzoeksopportuniteiten rond aquatische polluenten

JPI Water, JPI Oceans en JPI Antimicrobial Resistance (AMR) doen een gezamenlijke transnationale oproep voor onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het onderzoeken van de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu van verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers in het water.

Nieuwe verontreiningende stoffen, ziekteverwekkers en anitmicrobieel verontreinigende stoffen vormen een blijvend risico voor onze waterlichamen en oceanen. Om deze uitdagingen op een alomvattende manier aan te gaan en multidisciplinaire en praktische oplossingen te ontwikkelen voor de voorziening van veilig drinkwater en een gezond aquatisch milieu, wordt op 17 februari door JPI Oceans, JPI Water en JPI Antimicrobial Resistance een projectoproep gelanceerd.

Concreet zal de oproep onderzoeks- en innovatieprojecten ondersteunen die een geïntegreerde en sectoroverschrijdende aanpak voor risicobeheer ontwikkelen en waarbij de onderzoeksgebieden van nieuwe verontreinigende stoffen (Contaminants of Emerging Concerns), ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie worden gecombineerd. Er moet hierbij rekening worden gehouden met de hele watercyclus, van de bron tot de stroomgebieden en uiteindelijk tot de estuaria en de oceanen.

Thema's van de oproep:

  •     Meten – Onderzoek naar het milieugedrag van verontreinigende stoffen die aanleiding geven tot nieuwe problemen (CEC's), ziekteverwekkers en antimicrobieel resistente bacteriën in aquatische ecosystemen;
  •     Evaluatie – Risicobeoordeling en -beheer van CEC's, ziekteverwekkers en antimicrobieel resistente bacteriën van aquatische ecosystemen (binnenwateren en zeeën) tot de menselijke gezondheid en het milieu;
  •     Actie – Strategieën om CEC's, ziekteverwekkers en antimicrobieel resistente bacteriën in aquatische ecosystemen (in het binnenland en op zee) terug te dringen.

Voorlopige tijdlijn:

  •     17 februari 2020: Opening van de oproep
  •     16 april 2020: Deadline voorontwerpen
  •     Juni 2020: Selectie van voorontwerpen
  •     Augustus 2020: Termijn volledige voorstellen
  •     Eind 2020 - begin 2021: Start van het project

Het vooropgestelde budget bedraagt ongeveer 25 miljoen euro en wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie. Voor België wordt financiering voorzien door het FWO, FNRS en Belspo.
 

Voor meer info over deze oproep: http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/aquaticpollutants-call-pre-announcement