Maritiem en kustgebonden erfgoed | Compendium Kust en Zee

Maritiem en kustgebonden erfgoed

Maritiem en kustgebonden erfgoed dekt als omschrijving een zeer grote lading. Het omvat maritiem archeologisch erfgoed aan land en onder water, kustlandschappen met erfgoedwaarde, bouwkundig erfgoed typerend voor het kustgebied, roerend maritiem erfgoed, varend erfgoed en immaterieel maritiem erfgoed. Overzichtswerken die de maritieme erfgoedthema’s voor het Belgisch deel van de Noordzee en het aangrenzende kustgebied integrerend en overkoepelend behandelen, zijn er niet. Het maritiem en kustgebonden erfgoed op een geïntegreerde manier aanpakken, biedt nochtans voordelen bij het doorgronden van de onderlinge verbanden en de ruimere samenhang.

In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens, de juridische en ruimtelijke aspecten en maatregelen omtrent een duurzaam gebruik en beheer voor de gebruikersfunctie ‘Maritiem en kustgebonden erfgoed’ voor het Belgisch deel van de Noordzee en de aanpalende kustzone. De internationale, Europese, federale en Vlaamse beleidscontext die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving’ en de figuur inclusief achterliggende data wordt interactief beschikbaar gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot maritiem en kustgebonden erfgoed binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.