Webinar: Milieu-impact van offshore windparken in de Belgische Noordzee | Compendium Kust en Zee

Webinar: Milieu-impact van offshore windparken in de Belgische Noordzee

Het Belgische programma voor milieumonitoring van offshore windparken – kortweg WinMon.BE – ging in 2008 van start. Het moet de omvang van de impact van offshore windmolenparken op het mariene ecosysteem evalueren en de processen achter deze milieueffecten blootleggen. Op dinsdag 18 mei (9:00-12:00) organiseert het WinMon.BE-consortium een online evenement om de resultaten van dit monitoringprogramma te delen. In een afsluitende panelgesprek gaat de aandacht naar de nexus wetenschap-beheer-beleid als beste manier om tot een milieuvriendelijke implementatie en een ecosysteemgericht beheer te komen van offshore hernieuwbare energie.

Dit online WinMon.BE-symposium is een side-event van het 52e Liège Colloquium on Ocean Dynamics (17-21 mei), dat dit jaar focust op het begrijpen van de menselijke impact op kustecosystemen. Het side-event is gratis en richt zich op wetenschappers, industrie, managers en beleidsmakers. Registreren voor het online event kan nog tot 12 mei.

Voor verdere informatie over dit event en registratie, klik hier.
(c) Afbeelding: Kelle Moreau, KBIN