VLIZ-jaarboek blikt terug op 2021 | Compendium Kust en Zee

VLIZ-jaarboek blikt terug op 2021

Eind 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe beheersovereenkomst goed met het VLIZ voor de periode 2022-2026. In deze beheerperiode zal het VLIZ zijn huidige activiteiten continueren en versterkt inzetten op onderzoek op het raakvlak van klimaat, oceaan en biodiversiteit.

Naast de goedkeuring van de nieuwe beheersovereenkomst, kon het VLIZ in 2021 nog heel wat andere realisaties optekenen. Op 1 januari ging het ‘Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties officieel van start en het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS) is het eerste VLIZ-initiatief dat formeel erkenning kreeg als ‘Ocean Decade’-actie.

Daarnaast versterkte het VLIZ het afgelopen jaar de interacties binnen het Vlaamse mariene wetenschaps- en innovatie-ecosysteem, dat zowel actoren uit de Vlaamse kennisinstellingen als uit de bedrijfswereld omvat. Net als het VLIZ zelf, toonde de volledige marien wetenschappelijke gemeenschap de voorbije jaren een sterke groei en visibiliteit.

Andere realisaties van het voorbije jaar zijn (1) het ‘Integrated Carbon Observation System’ (ICOS) en de activiteiten die het VLIZ hierin uitrolt, die een volwassen operationele fase bereikt hebben, (2) het grote aantal beleidsinformerende nota’s die onderzoeksresultaten gericht ingang doen vinden in mariene en kustgebonden beleidskwesties (o.a. omtrent klimaat, recreatieve visserij en plastic zwerfvuil), (3) het innovatieve onderzoek naar de link tussen de oceaan en de menselijke gezondheid waardoor het VLIZ een nieuwe interdisciplinaire groep van wetenschappers bij zijn werking betrekt, (4) de ontplooiing van het VLIZ Marine Robotics Centre tot een kennishub voor ‘marine autonomous systems’, (5) de voortrekkersrol van het VLIZ op het gebied van mariene burgerwetenschap, zowel op lokaal als internationaal niveau, (6) het bezoek van verschillende prominenten aan het VLIZ en het Marien Station Oostende, (7) de digitale 20ste jubileumeditie van de VLIZ Marine Science Day, en (8) het belang dat het VLIZ hecht aan menselijk kapitaal en diversiteit als basis voor zijn wetenschappelijke successen.

In de sectie ‘Hoogtepunten’ van dit jaarboek zetten we enkele van deze verwezenlijkingen in de kijker. Houd er rekening mee dat dit slechts een fragmentarische weergave is van onze hele werking.

Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van het jaarboek kan digitaal (pdf) geraadpleegd worden via de VLIZ-website.
 

Link: www.vliz.be/nl/jaarboek