Vergelijkende ICOS pCO2 instrument analyse gepland in Oostende | Compendium Kust en Zee

Vergelijkende ICOS pCO2 instrument analyse gepland in Oostende

In het kader van de klimaatverandering is het cruciaal om de balans van broeikasgassen op aarde in kaart te brengen. Hiervoor zijn langdurige, continue metingen van concentraties en fluxen van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in de atmosfeer, en terrestrische en oceaanecosystemen een belangrijk gegeven. ICOS – een internationale organisatie van twaalf Europese lidstaten – beheert 130 meetstations en heeft tot doel de broeikasgasbalans van Europa en aangrenzende regio’s beter te kwantificeren en analyseren. In de afgelopen jaren kwam een heel nieuwe generatie aan sensoren en instrumenten op de markt om CO2-concentraties te meten in de oceaan. Een vergelijking van al deze systemen dringt zich op. Het Ocean Thematic Center (OTC) van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) nodigt daarom alle geïnteresseerde wetenschappers, operatoren en producenten van pCO2-sensoren uit om deel te nemen aan een vergelijkende oefening, gehouden tussen 24 augustus en 4 september 2020 in het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende.

Waarom?

Het doel van de oefening is niet alleen om verschillende instrumenten te vergelijken, maar ook om de bediening ervan en de verwerking van de data te verbeteren, zodoende de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken. Specifieker:

  • om de prestaties te vergelijken van instrumenten en sensoren die binnen de ICOS-gemeenschap worden (of zullen worden) gebruikt bij het meten van een range van temperaturen en pCO2-niveaus.
  • fabrikanten van instrumenten inschakelen om samen met de observatiegemeenschap werk te maken van een hogere standaardisatie voor het bedienen van pCO2-sensoren en -instrumenten.
  • om de gemeenschap antwoorden te geven bij het kiezen van de juiste sensor voor hun toepassing.

Een voorlopige beschrijving van de onderlinge vergelijkingsoefening, die zal worden gewijzigd via input van de gemeenschap, is te vinden op de ICOS OTC-website.

Contact

ICOS OTC
Tobias Steinhoff
E-mail: tost@norceresearch.no

Als u geïnteresseerd bent in de onderlinge vergelijking, kunt u zich hier aanmelden voor de e-maillijst.