Staatssecretaris voor Noordzee De Backer roept “ThinkTank North Sea” in het leven | Compendium Kust en Zee

Staatssecretaris voor Noordzee De Backer roept “ThinkTank North Sea” in het leven

In de marinebasis van Zeebrugge werd woensdag 20 december 2017 de langverwachte Langetermijnvisie Noordzee 2050 voorgesteld. Het doel was om vanuit een bottom-up approach en een nauwe stakeholderparticipatie uit verschillende velden te komen tot een sterke, breed gedragen toekomstvisie voor onze Noordzee. Gezien het algemeen succes van dit traject en de snelle ontwikkelingen die zich voordoen in de Noordzee, komt er op vraag van de stakeholders een verderzetting als Denktank Noordzee 2050, ook wel “ThinkTank North Sea”, voor de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.

De idee is dat er op jaarbasis gewerkt wordt rond specifieke aangedragen thema’s die binnen thematische werkgroepen behandeld worden. Deze thema’s zullen geselecteerd worden uit calls van zowel leden van de denktank als externen. Het principe blijft hierbij steeds hetzelfde, namelijk om op een transparante wijze met gelijkwaardigheid van leden zich op een neutrale maar wetenschappelijk onderbouwde wijze te buigen over grote maatschappelijke uitdagingen die zich stellen met betrekking tot de Noordzee.

De doelstelling van de denktank hierbij is drieledig:

  • Het creëren van draagvlakverbreding;
  • De unieke dynamiek inzetten voor een sterke visievorming;
  • Wetenschappelijk gedragen advies formuleren voor thema’s met betrekking tot de Noordzee.

De denktank zal alternerend worden voorgezeten door het VLIZ en het KBIN.

 

Om op de hoogte te blijven van dit proces en verdere informatie is er reeds een website beschikbaar: http://www.thinktanknorthsea.be/