Registreer nu – Kick off werkgroepen Think Tank North Sea op 29 maart | Compendium Kust en Zee

Registreer nu – Kick off werkgroepen Think Tank North Sea op 29 maart

Tijdens de voorbije maanden definieerde een breed palet aan betrokken partijen mogelijke werkthema’s waar de Think Tank North Sea tijdens het komende jaar specifieke werkgroepen aan zou kunnen wijden. Na toetsing aan de vooropgestelde criteria en integratie van verwante themavoorstellen werden drie overkoepelende ‘clusterthema’s’ voorgesteld: ‘Marine Food Impact’, ‘Living with Climate Change’ en ‘Working with Nature’. Hierop volgde een fase waarin iedereen die wilde zijn/haar interesse in de drie thema’s aan de Think Tank kon overmaken. Na evaluatie van de respons werd duidelijk dat de thema’s ‘Living with Climate Change’ en ‘Working with Nature’ op de grootste, en vergelijkbare, interesse kunnen rekenen. Deze beide thema’s werden aldus weerhouden en vormen de discussie-onderwerpen van de werkgroepen binnen de volgende fase van het proces.

Deze werkgroepen zullen officieel voorgesteld worden op het kick off evenement dat op vrijdag 29 maart 2019 door zal gaan in het Groot Auditorium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

Het programma kan u hieronder consulteren, en geïnteresseerden worden verzocht zich te registreren via http://www.thinktanknorthsea.be/nl/registration, en dit uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019, 16:00.

Praktische informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen kan u hier raadplegen.

Programma

13:00 – 14:00        Ontvangst met koffie/water/fruitsap/snacks

14:00 – 14:05        Opening en dagmededelingen

Deel 1                    Introductie en kadering Think Tank North Sea

14:05 – 14:15        Bart Tommelein, Burgemeester Oostende, afgevaardigd door het Kabinet voor de Noordzee

14:15 – 14:30        Patrick Roose, Co-voorzitter Think Tank North Sea, Hoofd Operationele Directie Natuurlijk Milieu, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

14:30 – 15:00        Han Lindeboom, Wageningen University and Research & Royal Netherlands Institute for Sea Research, Keynote ‘Toekomstvisie op de Noordzee’

Deel 2                    Kick off werkgroepen

15:00 - 15:15         Introductie werkgroep ‘Living with Climate Change’

15:15 – 15:30        Introductie werkgroep ‘Working with Nature’

15:30 – 16:00        Debat met input van publiek

16:00 – 16:05        Slotsynthese