Over het Compendium | Compendium Kust en Zee

Over het Compendium

Het Compendium voor Kust en Zee is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De missie, doelstellingen en eindproducten worden opgevolgd door een stuurgroep van experten uit het onderzoek, de overheid en middenveldorganisaties. Deze expertengroep wordt voor de dagdagelijkse taken ondersteund door het Compendium-secretariaat (VLIZ) en werkt voor de realisatie van het Compendium voor Kust en Zee nauw samen met de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ en met een netwerk van coauteurs, lectoren en internationale experten.

Het beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde informatie als antwoord op maatschappelijke vragen en probleemstellingen is van primordiaal belang in de mariene en maritieme context. Hierbij is er nood aan een geïntegreerde benadering waarbij zowel milieu- en natuuronderzoek binnen het mariene systeem als socio-culturele, economische en institutionele aspecten aan bod komen. De informatie is deels voorhanden maar dikwijls sterk gefragmenteerd, sectorgebonden of weinig toegankelijk. Het Compendium voor Kust en Zee bundelt deze disperse informatie uit de Vlaamse en Belgische zeewetenschappen en het mariene en maritieme veld. Hierbij wordt getracht om - in navolging van de Open Access-politiek - zoveel mogelijk bronnen publiek beschikbaar te maken via het geïntegreerd marien informatiesysteem (IMIS) van het VLIZ. Het Compendium is raadpleegbaar in twee talen (Nederlands en Engels).

In het Compendium voor Kust en Zee wordt in de eerste plaats gefocust op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), de aanpalende estuaria en het kustgebied. Het geïntegreerde karakter van het Compendium draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen het netwerk van zeewetenschappers, deskundigen die professioneel betrokken zijn met kust en zee en vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en innoverende krachten. Verder verhoogt dit initiatief de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het marien onderzoek.

De volgende publicaties zijn interactief raadpleegbaar op deze website:

Voor een korte beschrijving van het Compendium voor Kust en Zee 2018, klik hier