Natuur en milieu | Compendium Kust en Zee

Natuur en milieu

De Noordzee is, met een gemiddelde waterdiepte van 95 m, een vrij ondiepe zee die grotendeels gelegen is op het Europees continentaal plat. De zeebodem wordt voornamelijk gekenmerkt door zandige habitats. In de Noordzee wordt water van de Noord-Atlantische Oceaan gemengd met zoet water uit rivieren van de omringende landen. De oppervlakte van de Noordzee bedraagt ongeveer 670.000 km², waarvan het Belgisch deel een bescheiden 3.454 km² beslaat in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Natuur en milieu’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot natuur en milieu binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.