Energie (inclusief kabels en leidingen) | Compendium Kust en Zee

Energie (inclusief kabels en leidingen)

In de Blauwe Groei-strategie van de Europese Commissie wordt blauwe energie naar voor geschoven als één van de prioriteitsgebieden. Onder het thema ‘Energie’ worden in het Compendium voor Kust en Zee zowel windenergie op zee, getijden- en golfenergie, energieopslag in de Noordzee, onderzeese pijpleidingen en kabels, aardgasinstallaties in Zeebrugge als hernieuwbare energie in de kustzone besproken. Met uitzondering van windenergie op zee bevinden de offshore technologieën voor hernieuwbare energie zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. In 2014 waren in de Europese zeeën 2.488 turbines geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 8.045,3 MW. In België waren eind april 2014 reeds 3 windparken operationeel (C-Power, Belwind en Northwind), bestaande uit 182 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 712 MW. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Energie’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese en federale regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot offshore energie binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.