Energie (inclusief kabels en leidingen) | Compendium Kust en Zee

Energie (inclusief kabels en leidingen)

Europa zet met haar strategie rond de benutting van het potentieel van hernieuwbare offshore energie  sterk in op offshore hernieuwbare energie. Het is de intentie om op EU-niveau tegen 2050 300 GW aan offshore windenergie te produceren en 40 GW aan golf- en getijdenenergie. Eind 2020 waren in de Europese zeeën 5.402 turbines geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25.014 MW. In België waren in diezelfde periode acht windparken operationeel (C-Power, Belwind, Nobelwind, Northwind, Rentel, Norther, Seamade and Northwester 2), bestaande uit 399 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW.

Onder het thema ‘Energie’ worden in het Compendium voor Kust en Zee zowel windenergie op zee, getijden- en golfenergie, energieopslag, onderzeese pijpleidingen en elektrische interconnecties, de aardgasinstallaties in Zeebrugge als hernieuwbare energie in de kustzone besproken. In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake beleid en ruimtegebruik, alsook socio-economische gegevens, de ecologische impact en maatregelen omtrent een duurzame praktijk voor deze activiteiten op het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese en federale regelgeving die van toepassing is op deze activiteiten wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot offshore energie binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.