De Verenigde Naties roept 2021-2030 uit tot een “Decade of Ocean Science” | Compendium Kust en Zee

De Verenigde Naties roept 2021-2030 uit tot een “Decade of Ocean Science”

De VN heeft de periode van 2021 tot 2030 uitgeroepen tot het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling. Hiermee wil men meer mensen en middelen mobiliseren om het onderzoek van de oceaan te stroomlijnen en te stimuleren. Dit alles om landen te ondersteunen in het behalen van de 14de duurzame ontwikkelingsdoelstelling: SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

In opdracht van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) de voorbereidingen voor het Decennium coördineren en de mondiale oceaangemeenschap uitnodigen een plan op te stellen voor de komende 10 jaar van oceaanwetenschap en technologie onder het motto: the ocean we need for the future we want! Er werden reeds zes preliminaire objectieven opgesteld die het duurzaam omgaan met hulpbronnen en het vergaren van nieuwe kennis vooropstellen.

 

Voor meer informatie over de Ocean Science Decade, zie:  https://en.unesco.org/ocean-decade