Beleid en wetgeving | Compendium Kust en Zee

Beleid en wetgeving

Dit portaal biedt een overzicht van de meest pertinente beleids- en wetgevende instrumenten in de mariene en maritieme sfeer die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), de kustzone of het Schelde-estuarium, en dit over de verschillende beleidsniveaus heen (i.e. internationaal, Europees, federaal en Vlaams) (zie ook Verleye et al. 2018). Let wel: de wetgeving die aan bod komt betreft een selectie van de bestaande regelgevende instrumenten en mag geenszins opgevat worden als een exhaustieve weergave. Op Vlaams en federaal niveau wordt gefocust op respectievelijk ‘decreten’ en ‘wetten’. De uitvoeringsbesluiten die gekoppeld zijn aan deze wetten en decreten worden niet opgenomen. Voor de raadpleging van deze besluiten wordt verwezen naar de geconsolideerde versies beschikbaar in het Belgisch staatsblad en de Justel-databank. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot beleid en wetgeving binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’.