Legislation | Compendium Coast and Sea

Legislation

105 results
Improvement waterway near Walsoorden

Overeenkomst van 13 juli 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de verbetering van de vaarweg voor de Westerschelde nabij Walsoorden

 • Topic
  • Maritime transport, shipping and ports
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Agreement
Bonn Convention

Convention on the conservation of migratory species of wild animals

 • Topic
  • Nature and environment
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Treaty
London Convention

Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter

 • Topic
  • Dredging and dumping
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Treaty
Torremolinos Convention

Torremolinos international convention for the safety of fishing vessels

 • Topic
  • Fisheries
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Treaty
Regulation on ship and port security

Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security

 • Topic
  • Maritime transport, shipping and ports
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Regulation
Regulation on double-hull tankers

Regulation (EU) No 530/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tanker

 • Topic
  • Maritime transport, shipping and ports
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Regulation
Regulation on invasive alien species

Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 • Topic
  • Nature and environment
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Regulation
Regulation on IUU-fishing

Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999

 • Topic
  • Fisheries
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Regulation
Alien species in aquaculture

Council Regulation No 708/2007/EC of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

 • Topic
  • Aquaculture
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Regulation
Expansion fairway Western Scheldt

Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, ondertekend te Antwerpen op 17 januari 1995

 • Topic
  • Scheldt estuary
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Treaty
Birds Directive

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds

 • Topic
  • Nature and environment
 • Policy level
  • Europe
 • Type of regulation
  • Directive
Whaling Convention

International convention for the regulation of whaling

 • Topic
  • Nature and environment
 • Policy level
  • International
 • Type of regulation
  • Treaty
Law on the Belgian fishing zone

Wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone

 • Topic
  • Fisheries
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on the width of the territorial sea

Wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België

 • Topic
  • Integrated
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on the protection of underwater cultural heritage

Wet van 4 april 2014 betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water

 • Topic
  • Maritime and coastal heritage
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on the exploration and the exploitation of non-living resources

Wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat

 • Topic
  • Energy
  • Sand and gravel extraction
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on exploration and exploitation of resources beyond the EEZ

Wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht

 • Topic
  • Sand and gravel extraction
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on maritime security

Wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging

 • Topic
  • Maritime transport, shipping and ports
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Nature preservation law

Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

 • Topic
  • Nature and environment
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law
Law on investigation of shipping accidents

Wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen

 • Topic
  • Maritime transport, shipping and ports
 • Policy level
  • Belgium
 • Type of regulation
  • Law

Pages